ข้อมูลเบี้องต้น เพื่อสอบถามราคาถมดินทางโทรศัพท์

ข้อมูลบางส่วนที่ผู้รับเหมาถมดินต้องการทราบ เพื่อประเมินราคา ถมดินคราวๆ ทางโทรศัพท์ได้

  • ตำแหน่งของที่ดิน : มีผลกับระยะทางในการขนส่งดิน
  • ขนาดของที่ดิน : เป็นตารางวา หรือ ตารางเมตร หรือ กว้าง คูณ ยาว เป็นเมตร
  • ระดับความสูง : คราวๆ ที่ต้องการถม โดยการประมาณ (เมื่อลงวัดที่ จะมีการตรวจสอบให้แน่นอนโดยกล้องวัดระดับ)
  • ชนิดของดิน ที่ต้องการใช้ในการถมที่ดิน : เช่น ต้องการสร้างบ้าน ควรใช้ดินถมทั่วไป, สร้างโรงงาน ใช้ดินดาน, ทำถนน ใช้ดินลูกรัง