ข้อมูลเบี้องต้น เกี่ยวกับการสอบถามราคาถมดิน ทางโทรศัพท์

ข้อมูลบางส่วนที่ผู้รับเหมาถมดินต้องการทราบ เพื่อประเมินราคา ถมดินคร่าวๆ ทางโทรศัพท์ได้

 • ตำแหน่งของพื้นที่ดิน : มีผลกับระยะทางในการขนส่งดิน(ถ้าระยะทางไกลดินก็จะแพงหน่อย)
 • ขนาดของที่ดิน : เป็นตารางวา หรือ ตารางเมตร หรือ กว้าง คูณ ยาว เป็นเมตร
 • ระดับความสูง : รายละเอียดคร่าวๆ ที่ต้องการถม โดยการประเมินเบื้องต้น (เมื่อลงวัดที่ จะมีการตรวจสอบให้แน่นอนโดยกล้องวัดระดับ)
 • ชนิดของดิน ที่ต้องการใช้ในการถมที่ดิน : เช่น ต้องการสร้างบ้าน ควรใช้ดินดำ ดินถมทั่วไป, สร้างโรงงาน ใช้ดินดาน, ทำถนน ใช้ดินลูกรัง

ถมดินสร้างบ้าน ควรใช้ดินอะไร เขาคิดราคา กันยังไง?

ท่านลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามาเยอะทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ ว่า จะถมดินสร้างบ้านควรใช้ดินอะไร และ คิดราคา แบบไหน ราคาประมาณเท่าไหร่? ทางผู้รับเหมาถมดินขอตอบตามประสบการณ์จริงว่า สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล ถมดินสร้างบ้านใช้ดินดำ หรือ ดินถมทั่วไปครับ เน้นปลูกสร้างบ้าน ปลูกต้นไม้ได้ง่าย เพราะเวลาสร้างบ้านทำให้บ้านอยู่เย็นสบาย เพราะเป็นดินที่อมความชื้นได้ดีทำให้บ้านชุ่มชื้น สามารถปลูกต้นไม้ได้เวลาปลูกบ้านเสร็จ และ ราคายังถูกกว่าดินชนิดอื่นๆอีกด้วย เนื่องจาก พื้นที่กรุงเทพ ยังอยู่ใกล้ดินดำ หรือ ดินถม เราจะไม่แนะนำดินดาน หรือ ดินลูกรังในการถมสร้างบ้านให้ลูกค้า ถ้าตำแหน่งดินของลูกค้าไม่ได้อยู่ฉะเชิงเทราไม่ควรใช้ดินลูกรัง เพราะว่า ดินลูกรังเหมาะสำหรับถมทำถนน หรือ โรงงาน ลานจอดรถ ขนาดใหญ่ จะนำมาถมสร้างบ้านไม่ได้เพราะทำให้บ้านร้อน ดินลูกรังเป็นสีส้มๆมีหินนเป็นดินแห้ง และ ยังปลูกต้นไม้ไม่ขื้น ราคาดินลูกรังจะแพงกว่าดินชนิดอื่นด้วย

การประเมิน ราคา ค่าถมดินสร้างบ้าน

รู้ๆกันอยู่ว่า

 • ที่ดิน 1 ไร่= 4 งาน
 • ที่ดิน 4 งาน= 1600 ตารางเมตร
 • ที่ดิน 100ตารางวา = 400ตารางเมตร
 • ที่ดิน 1 ตารางวา =1 ตารางเมตร

ราคาดินดำ หรือ ดินถมทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 280-350 บาท/คิว ขื้นยู่กับตำแหน่งดิน หรือ ระยะทางในการขนส่ง และ ขื้นอยู่กับพิ้นที่ของลุกค้า รถสิบล้อ หรือ หกล้อเข้าไดมั้ย ถ้าสิบล้อเข้าได้ก็จะราคาถูกเพราะสิบล้อบรรทุกดินได้เยอะ 18-22 คิว แต่ถ้าเป็นซอยแคบๆ มีแต่หกล้อเล็กเข้าได้ ราคา ก็จะแพงกว่าเพราะว่าจำนวณเที่ยวดินจะเยอะขื้นเพราะหกล้อบันทุกดินได้แค่ 8-10คิว

สมมุติถ้าพื้นที่ของลูกค้าประมาณ 2 ไร่ 300 วา 65 ตารางเมตร และต้องการถมสูงประมาณ 80 เซ็นติเมตร ต้องการถมสร้างบ้านใช้ดินดำ ดินถมทั่วไปในการถม เราก็จะประเมินราคา ค่าถมดินประมาณนี้ตามหลักการผู้รับเหมาถมดินทั่วไป คือ:

 • ที่ดิน 2 ไร่ = 800 ตารางวา = 3,200 ตารางเมตร
 • 3 งาน = 300 ตารางวา = 1,200 ตารางเมตร
 • 63 ตารางวา = 63 x 4 = 252 ตารางเมตร

จากนั้นเอา 3,200 + 1,200 + 252 =  4,652 ตารางเมตร แล้วก็เอาไปคูณกับความสูงที่ต้องการถมจะได้คิวดิน หรือ จำนวณดินที่ต้องใช้ 4,652 x 0.80 เซ็นติเมตร = 3,721.6 ลูกบากศ์เมตร (คิว) ในการถม เอาจำนวณคิวที่ต้องใช้ในการถมคูณกับราคาคิวดินคือ 3,721.6 x 280 = 1,042,048 บาท (ราคาถมดิน แปลงขนาด 2 ไร่ 3 งาน 63 วา ถมสูง 80 cm = 1,042,048 บาท)

ข้อมูลเบี้องต้น เกี่ยวกับการสอบถามราคาถมดิน ทางโทรศัพท์

ข้อมูลบางส่วนที่ผู้รับเหมาถมดินต้องการทราบ เพื่อประเมินราคา ถมดินคร่าวๆ ทางโทรศัพท์ได้

 • ตำแหน่งของพื้นที่ดิน : มีผลกับระยะทางในการขนส่งดิน(ถ้าระยะทางไกลดินก็จะแพงหน่อย)
 • ขนาดของที่ดิน : เป็นตารางวา หรือ ตารางเมตร หรือ กว้าง คูณ ยาว เป็นเมตร
 • ระดับความสูง : รายละเอียดคร่าวๆ ที่ต้องการถม โดยการประเมินเบื้องต้น (เมื่อลงวัดที่ จะมีการตรวจสอบให้แน่นอนโดยกล้องวัดระดับ)
 • ชนิดของดิน ที่ต้องการใช้ในการถมที่ดิน : เช่น ต้องการสร้างบ้าน ควรใช้ดินดำ ดินถมทั่วไป, สร้างโรงงาน ใช้ดินดาน, ทำถนน ใช้ดินลูกรัง

 

ถมดินสร้างบ้าน ควรใช้ดินอะไร เขาคิดราคา กันยังไง?

ท่านลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามาเยอะทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ ว่า จะถมดินสร้างบ้านควรใช้ดินอะไร และ คิดราคา แบบไหน ราคาประมาณเท่าไหร่? ทางผู้รับเหมาถมดินขอตอบตามประสบการณ์จริงว่า ถมดินสร้างบ้านใช้ดินดำ หรือ ดินถมทั่วไปครับ เน้นปลูกสร้างบ้าน เพราะเวลาสร้างบ้านทำให้บ้านอยู่เย็นสบาย เพราะเป็นดินที่อมน้ำได้ดีทำให้บ้านชุ่มชื้น สามารถปลูกต้นไม้ได้เวลาปลูกบ้านเสร็จ และ ราคายังถูกกว่าดินชนิดอื่นๆอีกด้วย เราจะไม่แนะนำดินดาน หรือ ดินลูกรังในการถมสร้างบ้านให้ลูกค้า ถ้าตำแหน่งดินของลูกค้าไม่ได้อยู่ฉะเชิงเทราไม่ควรใช้ดินลูกรัง เพราะว่า ดินลูกรังเหมาะสำหรับถมทำถนน หรือ โรงงาน ลานจอดรถ ขนาดใหญ่ จะนำมมาถมสร้างบ้านไม่ได้เพราะทำให้บ้านร้อน ดินลูกรังเป็นสีส้มๆมีหินนเป็นดินแห้ง และ ยังปลูกต้นไม้ไม่ขื้น ราคาดินลูกรังจะแพงกว่าดินชนิดอื่นด้วย

การประเมิน ราคา ค่าถมดินสร้างบ้าน

 • รู้ๆกันอยู่ว่า
 • ที่ดิน 1ไร่= 4งาน
 • ที่ดิน 4งาน= 1600 ตารางวา
 • ที่ดิน 100ตารางวา = 400ตารางเมตร
 • ที่ดิน 4ตารางเมตร =1ตารางวา

ราคาดินดำ หรือ ดินถมทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 280-350 บาท/คิว ขื้นยู่กับตำแหน่งดิน หรือ ระยะทางในการขนส่ง และ ขื้นอยู่กับพิ้นที่ของลุกค้า รถสิบล้อ หรือ หกล้อเข้าไดมั้ย ถ้าสิบล้อเข้าได้ก็จะราคาถูกเพราะสิบล้อบันทุกดินได้เยอะ18-22คิว แต่ถ้าเป็นซอยแคบๆมีแต่หกล้อล็กเข้าได้ ราคา ก็จะแพงกว่าเพราะว่าจำนวณเที่ยวดินจะเยอะขื้นเพราะหกล้อบันทุกดินได้แค่ 8-10คิว

สมมุติถ้าพื้นที่ของลูกค้าประมาณ 2ไร่ 300วา 65ตารางเมตร และต้องการถมสูงประมาณ 80cm ต้องการถมสร้างบ้านใช้ดินดำ ดินถมทั่วไปในการถม เราก็จะประเมินราคา ค่าถมดินประมาณนี้ตามหลักการผู้รับเหมาถมดินทั่วไป คือ:

 • ที่ดิน 2ไร่= 800ตารางวา= 3200ตารางเมตร
 • 3งาน= 300ตารางวา= 1200ตารางเมตร
 • 63 ตารางวา= 63×4= 252ตารางเมตร

จากนั้นเอา 3200+1200+252= 4652ตารางเมตร แล้วก็เอาไปคูณกับความสูงที่ต้องการถมจะได้คิวดิน หรือ จำนวณดินที่ต้องใช้ 4652×0.80cm= 3721.6 คิว ในการถม เอาจำนวณคิวที่ต้องใช้ในการถมคูณกับราคาคิวดินคือ 3721.6×280= 1,042,048 บาท (ราคาถมดิน แปลงขนาด 2ไร่ 3งาน 63วา ถมสูง 80cm= 1,042,048 บาท )