ตัวอย่างงานถมดิน ลาดพร้าว 80 ขนาด 100 วา ถมเสริม

งานถมดิน ขนาด 100 ตารางวา ถมเสริม ให้สูงกว่าถนน 30 เซ็นติเมตร เจ้าของมีเป้าหมาย ที่จะเทปูน และ ทำเป็นโกดัง เป็นพื้นที่เช่า ระยะยาว ลูกค้าเลือก ดินไซด์ แห้ง ผสมหินด้วย เพื่อการเทพื้นปูนได้ทันที

เมื่อถมเสร็จ แมคโคร น้ำหนัก มากกว่า 10 ตัน สามารถเดินบดอัด เรียบ ได้ทันที